Волонтерство

У1985 р. Генеральна Асамблея ООН запропонувала 5 грудня відзначати Міжнародний день волонтера в ім’я економічного та соціального розвитку (International Volunteer Day for Economic and Social Development) або, більш коротко і зрозуміло, – Міжнародний день волонтера. Адже благородна мета руху добровольців – чинити позитивний вплив на соціальний розвиток суспільства шляхом реалізації індивідуальних і колективних ініціатив. Відтоді в більшості країн світу щороку проходять найрізноманітніші заходи, спрямовані на популяризацію волонтерського руху.
Саме слово «волонтер» походить з французької мови та дослівно означає «доброволець». Спочатку так називали виключно людей, які за власним бажанням вирішили вступити на військову службу. Потім, вже у XX ст., сфера вживання цього слова значно розширилася: воно стало позначати будь-яку добровільну, суспільно корисну діяльність. У 2011 р. було прийнято Закон України «Про волонтерську ді- яльність».
У цьому нормативно-правовому акті було дано наступне тлумачення волонтерської діяльності: це «добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги».
 М. Медведська
Витяг з документу:

Мистецтво дарувати добро (5 грудня – Міжнародний день волонтерів) [Електронний ресурс]: методико-бібліогр. поради / [уклад. М. С. Медведська] ; ОКЗ «Харк. обл. б-ка для юнацтва». – Київ: Державна бібліотека України для юнацтва, 2015.

Відео Документів Google
Comments