Молодь України

Видання ДБУЮ

Покажчик розраховано на учнів, студентів, викладачів навчальних закладів та фахівців, які цікавляться проблемами молоді.

Матеріали видання відображають участь молоді в соціально-економічному та політичному житті держави, а також актуальні питання системи освіти та виховання дітей та молоді.

Вип. 7, 2007 р. 
Переглянути файл
Вип. 8, 2007 р. 
Переглянути файл
Вип. 9, 2008 р. 
Переглянути файл
Вип. 10, 2009 р. 
Переглянути файл
Вип. 14, 2013 р. 

Переглянути файл
Вип. 15, 2014 р. 
Переглянути файл

Вип. 16, 2015 р. 
Переглянути файл
Вип. 17, 2016 р.
 
Переглянути файл
    Вип. 18, 2017 р. 
Вип. 19, 2018 р.

Результати досліджень

Дмитрук Н. Цінності української молоді. Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді / Н. Дмитрук, Г. Падалка, С. Кірєєв та ін. – К., 2016. – 137 с.
Публікація містить результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді України, проведеного у 2016 році, зокрема аналіз соціального розвитку сучасної молоді, механізмів самореалізації, залучення та участі молоді у суспільних процесах та громадському житті, аналіз поточного стану молоді і діяльності молодіжних організацій, рівня національно-патріотичного виховання, а також соціальних проблем, що стоять перед молоддю, зокрема фінансової безпеки молодих людей та їх сімей, зайнятості молоді, доступу до якісної освіти, забезпеченості житлом, стану здоров’я та практики дотримання здорового способу життя.
Молодь України – 2017 / Результати соціологічного дослідження – Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2017. – 72 с.; іл.


Українське покоління Z: цінності та орієнтири : Результати загальнонаціонального опитування / [ред. та коорд. проекту К. Зарембо]. – К. : Фонд ім. Ф. Еберта : Центр "Нова Європа", 2017. – 135 с. 

Comments