Рівні права - рівні можливості (гендерна рівність)

опубліковано 13 лют. 2020 р., 06:49 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 13 лют. 2020 р., 06:54 ]
Рівні права – рівні можливості (гендерна рівність)бібліогр. посіб. / [уклад. В. Вовк ; авт. вступ. ст. Л. Копан ; ред. :В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка України для юнацтва. –Київ : [б.в.], 2019. – 92 с.

Гендерна рівність важлива для будь-якої країни на шляху до демократії.
Саме тому гендерна політика в Україні, особливо в умовах курсу на європейські
демократичні цінності, постає зовсім у новому, актуальному світлі й вимагає
утвердження цінностей гендерної рівності як в українському суспільстві
загалом,
так і в різних його інституціях.
Бібліографічний посібник «Рівні права – рівні можливості» має за мету
розвінчати стереотипні уявлення про ролі жінок і чоловіків у родині та суспільстві,
сформувати світогляд молодого покоління, вільний від гендерних упереджень.
Матеріал складається з трьох розділів, кожний з яких містить підрозділи,
які подають не тільки важливу інформацію та бібліографічні дані, а й різноманітні
рубрики: «Мовою документів» – фрагменти законодавчих документів та інших офіційних матеріалів; «Свідчення» – висловлювання, думки, погляди відомих людей на питання гендерної рівності (вчених, письменників, громадських діячів та ін.); «Історія свідчить» – історичні довідки; «Мовою фактів» – додаткова інформація із спеціальної літератури, статистичні дані. Завершує кожний розділ список бібліографічних джерел, який слугує інформаційним доповненням наведеного в ньому матеріалу.
Посібник включає довідковий апарат (іменний покажчик) та додатки, що передають комунікаційні принципи, які можна взяти за основу при формуванні гендерної чутливості як складової гендерної культури.
Comments