Толерантність

Толерантність - повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й переконань.Толерантність - це єдність у різноманітті.

Толерантність - не тільки моральний обов'язок, а й політична та правова потреба.

Толерантність - це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє переходу від війни до культури миру.

Толерантність - це не поступка, поблажливість чи потурання.

Толерантність - це, передусім, активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. (Ст.1 Декларації принципів толерантності).

Вчені не дійшли єдиної думки щодо виникнення в світовій культурі терміну толерантність. Дехто пов'язує його появу з підписанням Нантського едикту, коли протестанти і католики знайшли компроміс між своїми конфесіями. Цій події передувала одна з найкривавіших ночей у світовій історії - Варфоломієва.

Важливою главою в історії толерантності також вважають кромвельський період англійської історії (17 ст.). На той час серед різних пуританських сект, що входили до армії Кромвеля, були дві - індепенденти та левелери, що відстоювали інтереси свободи та терпіння. Згідно з їх поглядами, жодне з тверджень не може бути настільки непогрішним, щоб йому в жертву можна було принести інші переконання, що існують у суспільстві. Джон Солтмарш, один із захисників толерантності в епоху Кромвеля, говорив: "Твої погляди будуть настільки ж темними для мене, як і мої погляди для тебе, доки Господь не відкриє нам очі.".

В умовах релігійного плюралізму і релігійної толерантності в Англії було досягнуто миру і всезагальної атмосфери милосердя.

Епоха Відродження (18 ст.), яку за часту наділяють духом толерантності, породила дуже небезпечний якобінський фанатизм раціоналістичного типу. Найвизначнішим представником толерантності в ті часи був Вольтер. Йому присвоюють вислів: "Я не згоден з тим, що ви говорите, але віддам своє життя, захищаючи ваше право висловити свою думку". У цьому афоризмі - класична теорія толерантності.

Як бачимо, проблема толерантності вперше виникла у західній цивілізації саме на релігійному рівні, а релігійна толерантність поклала початок усім іншим свободам, що мають місце у демократичному суспільстві.

Для української мови поняття "толерантність" відносно нове і однозначного тлумачення поки що не має. Для того, щоб краще зрозуміти походження цього слова пропонуємо Вам невеликий лінгвістичний екскурс:

  • tolerancia (іспан.) - здатність визнавати відмінність від власних ідеї чи помисли;
  • tolerance (франц.) - ставлення, під час якого людина визнає, що інші можуть думати чи діяти інакше, ніж вона сама;
  • tolerance (англ.) - готовність бути терплячим;
  • kuan rong (китайска) - дозволяти, приймати, бути по відношенню до інших милосердним;
  • tasamul' (араб.) - прощення, милосердя, м'якість, терпіння, чуйне ставлення до інших;
  • терпіння - здатність стійко, без нарікань витримувати фізичні або моральні страждання, життєві злигодні тощо. Уміння довго та спокійно витримувати щось нудне, неприємне, небажане тощо.

Інтернет-ресурси

http://www.tolerance.org.md/rom/docs/decl_u.htm - Декларація принципів толерантності (прийнята 16 листопада 1995 р.)
http://www.tolerance.ru/ - російський сайт, присвячений проблемам толерантності, що розвивається у напрямку інтерактивності. Ви можете прийняти участь в опитуваннях, дискусіях, висловити свою думку з приводу розміщених матеріалів, поставити питання фахівцям.
http://www.tolerance.hrworld.ru/coalition.html - Міжнародна інформаційна громадська організація "Толерантність".
http://www.tolerinst.ru/ - Інститут толерантності (мета діяльності - становлення взаємоповаги і дружніх відносин між людьми через культурний діалог)
http://www.tolerspace.org.ua/Toler-ze.htm - вислови, присвячені толерантності.
http://www.risu.org.ua/ukr/study/research_conference/studtolerance/ - національна та релігійна толерантність столичних студентів (результати соціологічного дослідження).
http://ypk.yspu.yar.ru/tolerance/ - зібрано матеріали, присвячені одній з найактуальніших тем сьогодення - виховання толерантності у підростаючого покоління.
http://www.1september.ru/ru/his/2002/11/2.htm - урок толерантності (про проблеми толерантності у сучасному світі).
http://fri.net.ua/loadpsb.php?id=454 - проект толерантності "шлях до порозуміння".

http://www.mediareform.com.ua/photoalbum/displayimage.php?album=42&pos=22 - ЗМІ за міжетнічну толерантність та консолідацію суспільства.


Видання толерантності


Книгге А. Об обращении с людьми / Пер. с нем. Я. Лангена; Предисл. Р. Позе; Худ. А. В. Куманькова.- Дубна: Феникс, 1994.- 325 с.
Це видання - своєрідне зібрання правил поведінки та настанов життєвої мудрості. З часу появи цієї книги у світі в усій Німеччині словом "кнігге" почали називати взагалі будь-яку книгу про правила хорошого тону, про мистецтво мати успіх у людському суспільстві.
Козлов Н. И. Как относиться к себе и людям, или Практическая психология на каждый день.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Новая школа; АСТ-Пресс, 1996.- 320 с.
Ви хочете створити щодня приємну атмосферу без сварок, бійок, безкінечних непорозумінь? Тоді це видання для Вас. Книга містить психологічні поради та рекомендації, задачі психологічного практикуму (з аналізом можливих рішень), тести, що визначають особисті якості, вправи для звільнення від небажаних рис характеру і виховання потрібних.  Весела жива мова видання зробить Ваше "спілкування" з нею незабутнім.

Кроник А. А., Кроник Е. А. В главны ролях: Вы, Мы, Он, Ты, Я: Психология значимых отношений.- М.: Мисль, 1989.- 204 с., [3] ил.
"Ставлення до іншої людини, до людей складає основну тканину людського життя, його серцевину. "Серце" людини зіткано з людського ставлення до інших людей…". С. Л. Рубін штейн.  Як Ви вже зрозуміли, ця книга про те, як порозумітися з оточуючими людьми.

Николс М. Как преодолеть непонимание и улучшить взаимоотношения / Перевод с англ.: Е. Филина, С. Пьянкова.- М.: Эксмо, 2003.- 320 с.- (Как стать психологом).
Ніщо не може так боляче поранити, як відчуття того, що близькі люди не чують того, що ми їм говоримо. Незнищенна наша потреба передати все те, що ми відчуваємо, перебуваючи в нашому відокремленому, приватному світі досвіду. Саме тому, розуміюче вухо є такою вагомою силою у людських взаєминах - і тому невдача під час спроби бути почутим наскільки болюча.
Ця книга - спроба розібратися в тому, як ми розмовляємо один з одним і слухаємо один одного, чому вміння спілкуватися відіграє таке важливе значення у нашому житті. Автор ділиться власним досвідом щодо того як підтримати діалог, як навчитися читати між рядками, щоб зрозуміти співрозмовника, як "достукатися" до людини. З цією книгою у Вас не буде проблем зі спілкуванням. Вас неодмінно почують і зрозуміють.

Паламар А. О. Мудрость общения.- М.: Мол. гвардія, 1990.- 334 [2]с.
Ця книга присвячена питанням толерантного ставлення до оточуючих. У ній Ви знайдеде безліч прикладів толерантної поведінки в різних ситуаціях, що виникають вдома, на вулиці, в гостях.
Рубін Дж., Пруйт Д., Ким Хе Сунг Социальный конфлик: эскалация, тупик, разрешение.- СПб.: Прайм-Еврознак; М.: Олма- Пресс, 2003.- 352 с.
У виданні іде мова про те, що таке конфлікт, чому та як саме виникають конфлікти між представниками різних груп суспільства, за яких умов конфлікти закінчуються позитивно, а за яких негативно.
Симеонова Л. Человек рядом…/ Пер с болг. В. Злыднева. - М.: Политиздат, 1989.- 159 с.- (Б-чка семейного чтения).
Основне завдання, що ставить перед собою автор - зробити так, щоб читач міг поглянути на себе зі сторони, спробував "приміряти" на себе свої тії в тій чи іншій життєвій ситуації. Написана живою мовою, динамічна за змістом. Насичена цікавими спостереженнями, книга веде відверту розмову про складне мистецтво - бути людиною серед людей.
Титаренко М. Т. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності.- К.: Либідь, 2003.- 376 с.
Якщо Ви прагнете гармонії у своєму житті - ця книга просто знахідка для Вас. Видання присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ у якому живе. В ній ведеться мова про чоловічі і жіночі світи, про світи гармонійні та дисгармонійні. Ви зможете відшукати шляхи втечі з тенет повсякденності, визначити стратегії розв'язання кризових ситуацій, можливості здійснення відповідальних життєвих виборів.