Права людини та Інтернет


Посібник розроблений для мультиплікаторів з освіти в сфері прав людини в Інтернеті. 
В ньому представлені методичні матеріали та тренінгові вправи, що розкривають тему прав людини в Інтернеті та знайомлять читача із «Посібником з прав людини для Інтернет-користувачів» («Guide to Human Rights for Internet Users»). 
Посібник буде корисний для вчителів, соціальних педагогів, працівників позашкільних закладів, методистів, бібліотекарів, активістів громадських організацій, які працюють у сфері освіти в галузі прав людини з дітьми та молоддю.

Це видання опубліковано в рамках спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні». Посібник з прав людини для Інтернет-користувачів та пояснювальний меморандум (Рекомендація СМ/Rec(2014)6 Комітету міністрів країнам-членам щодо посібника з прав людини для Інтернет-користувачів – пояснювальний меморандум). Перекладено українською мовою за виданням Recommendation CM/Rec(2014)6 of the Committee of Ministers to member States on a guide to human rights for Internet users – Explanatory Memorandum – К. : Інжиніринг, 2015. — 56 с.

Ефективні засоби правового захисту

опубліковано 2 лют. 2017 р., 21:14 Tatyana Yakushko


Діти і молодь

опубліковано 2 лют. 2017 р., 21:13 Tatyana Yakushko   [ оновлено 29 січ. 2018 р., 05:45 ]

 Будучи дитиною чи молодою людиною, ви маєте всі права і свободи, викладені в цьому Посібнику. Зокрема, з урахуванням вашого віку ви маєте право на особливий захист і консультування при користуванні Інтернетом. 
Це означає, що: 
1. ви маєте право на вільне вираження своїх поглядів та участь у житті суспільства, на те, щоб бути почутими та вносити свій вклад у вирішення питань, які торкаються ваших інтересів. Вашим поглядам повинна приділятися належна увага з урахуванням вашого віку, ступеня зрілості та без дискримінації; 
2. ви можете очікувати на отримання інформації мовою, що відповідає вашому віку, а також на навчання безпечному користуванню Інтернетом, в тому числі щодо захисту вашого приватного життя, з боку ваших вчителів, вихователів, батьків чи опікунів; 
3. ви повинні знати, що контент, який ви створюєте в Інтернеті, або контент про вас, що створюється іншими Інтернет-користувачами, може ставати доступ- ним у будь-якому куточку світу і завдавати шкоду вашій гідності, безпеці, приватному життю або іншим чином шкодити вам та вашим правам у цей час або на наступних етапах вашого життя. На ваш запит такий контент повинен бути вилучений або видалений протягом розумно короткого періоду часу; 
4. ви можете очікувати на отримання чіткої інформації про те, який онлайн-контент та поведінка є незаконними (наприклад, домагання в Інтернеті), а також мати можливість повідомити про потенційно незаконний контент. Така інформація має бути адаптована до вашого віку та обставин, а також вам по- винні надати поради та підтримку з належною повагою до вашої конфіденційності та анонімності; 
5. вам повинен надаватися спеціальний захист від втручання у ваше фізичне, психічне та моральне благополуччя, зокрема, захист від сексуальної експлуатації та насильства в Інтернеті та від інших форм кіберзлочинності. Крім того, ви маєте право на освіту, яке покликане захистити вас від подібних за- гроз.

Освіта і грамотність

опубліковано 2 лют. 2017 р., 21:12 Tatyana Yakushko   [ оновлено 29 січ. 2018 р., 05:42 ]

Ви маєте право на освіту, зокрема й право на доступ до знань. 
Це означає, що: 
1. ви повинні мати онлайн-доступ до освітнього, культурного, наукового, навчального та іншого контенту державною мовою. Умови такого доступу можуть передбачати винагороду правовласників за їхню роботу. Ви також по- винні мати можливість вільного доступу до наукових і культурних здобутків у Інтернеті, що фінансуються державою і перебувають у відкритому доступі в Інтернеті, де це можливо; 
2. у частині Інтернет- і медіаграмотності ви повинні мати доступ до інтерактивної освіти і знань для того, щоб користуватися своїми правами та свободами в Інтернеті. Сюди входять уміння, необхідні для розуміння, користування та роботи з широким спектром інструментів Інтернету. Це має навчити вас критично оцінювати точність та достовірність контенту, додатків та послуг, до яких ви маєте чи бажаєте мати доступ.


Приватне життя і захист даних

опубліковано 2 лют. 2017 р., 21:11 Tatyana Yakushko


Зібрання, об’єднання та участь

опубліковано 2 лют. 2017 р., 21:10 Tatyana Yakushko

Відео YouTube


Свобода вираження поглядів та інформації

опубліковано 2 лют. 2017 р., 21:08 Tatyana Yakushko


Доступ і недискримінація

опубліковано 2 лют. 2017 р., 21:07 Tatyana Yakushko


1-7 of 7