Права людини та Інтернет


Посібник розроблений для мультиплікаторів з освіти в сфері прав людини в Інтернеті. 
В ньому представлені методичні матеріали та тренінгові вправи, що розкривають тему прав людини в Інтернеті та знайомлять читача із «Посібником з прав людини для Інтернет-користувачів» («Guide to Human Rights for Internet Users»). 
Посібник буде корисний для вчителів, соціальних педагогів, працівників позашкільних закладів, методистів, бібліотекарів, активістів громадських організацій, які працюють у сфері освіти в галузі прав людини з дітьми та молоддю.

Це видання опубліковано в рамках спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні». Посібник з прав людини для Інтернет-користувачів та пояснювальний меморандум (Рекомендація СМ/Rec(2014)6 Комітету міністрів країнам-членам щодо посібника з прав людини для Інтернет-користувачів – пояснювальний меморандум). Перекладено українською мовою за виданням Recommendation CM/Rec(2014)6 of the Committee of Ministers to member States on a guide to human rights for Internet users – Explanatory Memorandum – К. : Інжиніринг, 2015. — 56 с.

Ефективні засоби правового захисту

опубліковано 2 лют. 2017 р., 21:14 Tatyana Yakushko


Діти і молодь

опубліковано 2 лют. 2017 р., 21:13 Tatyana Yakushko


Освіта і грамотність

опубліковано 2 лют. 2017 р., 21:12 Tatyana Yakushko


Приватне життя і захист даних

опубліковано 2 лют. 2017 р., 21:11 Tatyana Yakushko


Зібрання, об’єднання та участь

опубліковано 2 лют. 2017 р., 21:10 Tatyana Yakushko

Відео YouTube


Свобода вираження поглядів та інформації

опубліковано 2 лют. 2017 р., 21:08 Tatyana Yakushko


Доступ і недискримінація

опубліковано 2 лют. 2017 р., 21:07 Tatyana Yakushko


1-7 of 7