Відкрий Європу для себе

Традиційно щорічно у травні  Україна відзначає День Європи. Цей день став символом вільного вибору шляху держави до співпраці між суверенними націями, що ґрунтується на спільних цінностях  та  спільних  інтересах,  миру,  солідарності,  демократії,  добробуту людей.

Прагнення  до  європейського  рівня  життя,  цінностей  і  стандартів  визначило  саме цей  вибір  нашої країни. Свято  нагадує нам, що Європа починається не за кордоном України, вона починається у серці кожного українця.

Долучаючись до відзначення пропонуємо ознайомитись з  найкращими друкованими  виданнями з фонду  Державної бібліотеки України для юнацтва по даній темі.

Відкрий Європу для себе

до Дня Європи

66.4(4),60
А90
Асоціація ЄС - Україна: що це дасть Вам [Текст]. - К. : Представництво ЄС в Україні, 2015. - 19 с.

66.4(0)
Г85
Грицяк, І.А.
Європейське управління: теоретико-методологічні засади [Текст] : Монографія/ І.А.Грицяк. - К. : КІС, 2006. - 398с.

66.4(4),60
Є-24
Європа - гра [Текст] : Європа у великому та молому, в історії та мріях. - К. : Август Трейд, 2015. - 49 с.

65.5-18я73
Є-24
Європейська економічна політика [Текст] : практикум : навч. посіб./ [В.І. Чужиков, Є.Г. Панченко, А.А. Грищенко та ін.] ; за заг. ред. В.І. Чужикова. - К. : КНЕУ, 2010. - 214с.

65.54я73
Є24
Європейська інтеграція [Текст] : збірник кейсів/ за заг. ред. В.І. Чужикова. - К. : КНЕУ, 2009. – 203с

67.91я73
Є24
Європейське право: Право Європейського союзу. У 3 кн. [Текст] : підручник. Кн.1. Інституційне право Європейського союзу/ [авт. кол. В.І. Муравйов, О.М. Шпакович, О.М. Лисенко, О.В. Святун]; за заг. ред. В.І. Муравйова. - К. : Ін Юре, 2015. - 312 с.

67.91я73
Є24
Європейське право: Право Європейського союзу. У 3 кн. [Текст] : підручник. Кн.2. Матеріальне право Європейського союзу/ [авт. кол. В.І. Муравйов, К.В. Смирнова, І.В. Влялько та ін.]; за заг. ред. В.І. Муравйова. - К. : Ін Юре, 2015.- 456 с

66.4(4),60
Є24
Європейський Союз - Україна [Текст]. - К. : Представництво ЄС в Україні, 2015. - 19 с

66.4(4),60
І-74
Інформаційні джерела про Європейський Союз [Текст] : посіб. для бібліотекарів. - К. : Квартум, 2005. - 40 с.

66.4(0)
М60
Мільчарек, Д.
Європейський Союз та його місце в сучасному світі [Текст]/ Д.Мільчарек. - Львів : Інформація. Поступ. Перспективи, 2008. - 172с.

67.930-32
С42
Скажи своє слово! [Текст] : посіб. з Переглянутої Європейської хартії про участь молодих людей у місцевому та регіональному житті/ [пер. Я. Боренько]. - Страсбург : Вид-во Ради Європи  ;  Біла Церква :  Час Змін Інформ, 2016. - 139 с.

67.71
С64
Сопільник, Р.Л.
Право на справедливий судовий розгляд в євроінтеграційному вимірі [Текст] : монографія/ Р.Л.Сопільник. - Львів : Львівська політехніка, 2014. - 260 с.

67.910.621(4)я73
С91
Сухицька, Н.В.
Основи права Європейського Союзу [Текст] : курс лекцій : навч. посіб./ Н.В.Сухицька. - К. : Ун-т "Україна", 2012. - 259 с.

63.3(4Укр)
У45
Україна - європейська країна [Текст]/ [авт.-уклад. С. Чайковський]. - К. : Балтія-Друк, 2015. - 124 с.

67.910.822
Я44
Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? [Текст]/ [авт.-упоряд. Т.В. Руда]. - К. : Центр політико-правових реформ, 2010. - 60с

 

День Європи — свято миру та євроінтеграції // Євробюлетень. - 2011. - № 6. - С. 1.
Кравченко С. Україна — шлях до Європи // Шкільна бібліотека. - 2013. - №7-8. - С.120-121.
Софіюк Т. Європейська ідентичність України: спроба дослідження культурного простору через призму історії / Тарас Софіюк // Я студент. - 2010. - № 7-8. - С. 14-16.

Європейський арт-простір

85.101(4Уго)л6
В29
Венгерский национальный музей [Текст] : К 175-летию со дня основания/ ред. Ф. Фюлеп. - Будапешт : Корвина, 1978. - 351 с.

ИЗО 85.163(4Бел)
D63
Discovering Brussels/ [text G.-H. Dumont]. - Brussels : MERCKX, 1999. - 96 p.

ИЗО 85.16(4Нід)я6
V45
Vermeer, J.
Holland Journaal/ J.Vermeer, J.Wesselius. - Amsterdam : Van Holkema Warendorf, [2002]. - 119 p

85.103(4Іта)
І-92
Італійці та італійська культура в Україні [Текст]/ Авт.-упор. Л.Новохатько. - К. : ДВК, 2004. - 158с.

85.103(4Фра)
К17
Калитина, Н.Н.
Музеи Парижа [Текст]/ Н.Н.Калитина. - М. : Искусство, 1986. - 238с

85.101(4Шве)
Н63
Николаева, Н.С.
Стокгольм и его музеи [Текст] : Город.Пригороды.Музеи/ Н.С.Николаева. - М. : Искусство, 1995. - 207с

ИЗО 85.163(4Рум)
P51
Petrescu, S.
Romania. O perspectiva inedita/ S.Petrescu. - Bucuresti : Editura Fundatiei Culturale Romane, 2002. - 265 р.

85.101
С79
Степанова, О.Є.
В музеях світу [Текст]/ О.Є.Степанова. - К. : Артанія Нова, 2004. - 72с.

85.101
У45
Україна - Швеція: на перехрестях історії (XVII - XVIII століття) [Текст] : кат. між. вист.: 1 жовтня 2008 р.-30 березня 2009 р., м.Київ/ [уклад. та наук. ред. Ю. Савчук; упоряд. В. Перкун]. - К. : Такі справи, 2008. - 224с.

Спільні цінності

74.202
К13
Кадієвська, І.А.
Гуманістичні цінності освіти в контексті глобалізації суспільства [Текст] : [монографія]/ І.А.Кадієвська. - Одеса : Астропринт, 2010. – 176с.

66.3(4Укр),15
К27
Карягін, Ю.О.
Українське суспільство: сучасність і політичні цінності [Текст] : монографія/ Ю.О.Карягін. - К. : КНУКіМ, 2016. - 228 с.

82.3(4Укр)
К93
Курочкін, О.В.
Українці в сім‘ї європейській [Текст] : Звичаї, обряди, свята/ О.В.Курочкін. - К. : Бібліотека українця, 2004. - 248с.

74.58(4Укр)
Л86
Лутаєв, В.В.
Соціально-політичні цінності та життєві орієнтації студентської молоді [Текст] : за матер. конкретно-соціол. дослідж. у Нац. ун-ті водного госп-ва та природокористування 2001 - 2010 рр. : монографія/ В.В.Лутаєв, А.С.Циганчук. - Рівне : НУВГП, 2011. - 210с.

66.4(4),60
Н15
Навчайся в Європі ! [Текст] : Освітні програми, гранти та стипендії ЄС та держав-членів ЄС. - К. : Август-Трейд, 2015. - 92 с.

60я43
Н34
Наука і соціальні проблеми суспільства: трансформація цінностей у сучасному світі [Текст] : VII Міжнар. наук.- практ. конф. : Матер. конф.; м. Харків; 7 червня 2013 р./ [редкол.: І.В. Карпенко (голова) та ін.]. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. - 88 с.

88.3
Н84
Носенко, Е.Л.
Позитивні цінності як чинник особистісного розвитку суб‘єктів навчання [Текст] : монографія/ Е.Л.Носенко, Р.О.Труляєв ; за ред. Е.Л. Носенко. - К. : Освіта України, 2014. - 192 с.

87
О-75
Особистісні цінності і переконання філософа та історико-філософський процес [Текст] : Тези Всеукраїнської наук. конф. "ХХІ Читаня, присвячені пам‘яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського", 11-12 лютого 2009 року/ [відп. за вип. В.Л. Петрушенко]. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 128с.

74.58(4Укр)
П16
Панасюк, О.П.
Формування моральних цінностей у студентів: виховний аспект [Текст] : монографія/ О.П.Панасюк. - Луцьк : Твердиня, 2008. - 164с.

60.028.131я43
П20
Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей [Текст] : суспіл.-наук. проект "Духовні цінності українського суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов‘я" (2001-2015) : XV наук.-практ. конф./ [редкол.: С.А. Єрохін та ін.; упоряд. Т.В. Привалко]. - К. : Національна академія управління, 2016. - 188 с.

86.37(4Укр)
Р36
Релігія та цінності українців [Текст]/ [літ. ред. Л. Тютюнник]. - К. : Соціальні індикатори, 2009. - 96с.

79.1
Р83
Руденко, С.Б.
Музейна пам‘ятка: соціокультурна сутність та місце в системі історико-культурних цінностей [Текст] : монографія/ С.Б.Руденко. - К. : НАКККіМ, 2012. - 120 с.

74.200.557
С37
Сімейні цінності. 8-9 кл. [Текст] : практ.-орієнтований посіб. до навч. прогр. "Сімейні цінності" 9 год./ [О.В. Мельник, Т.В. Кравченко, Л.В. Канішевська, І.П. Білоцерківець]. - Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. - 136 с

88.413
С91
Сучасні діти - відображення цінностей дорослого світу [Текст] : метод. реком./ [Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір, К.В. Карасьова та ін.]; за ред. Т.О. Піроженко. - К.; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 120 с.

66.4(4)
С91
Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації [Текст] : монографія/ [авт. кол.: А.І. Кудряченко, Є.П. Білоножко, А.Г. Бульвінський та ін.] ; наук. ред. А.І. Кудряченко, Т.О. Метельова. - К. : Фенікс, 2014. - 444 с.

74
Ф56
Філософія освіти і педагогіка: цінності культури. Комунікативний етикет: Україна. Великобританія. Німеччина. Франція. Іспанія [Текст] : Навчальний посібник/ Ред. С.О. Черепанова. - Львів : ДДПУ ім. І. Франка, 2007. - 392с.

74.58
Х82
Хоружий, Г.Ф.
Академічна культура: Цінності та принципи вищої освіти [Текст] : [монографія]/ Г.Ф.Хоружий. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. - 320с

74я43
Ц65
Цінності гуманістичної освіти [Текст] = Values of humanistic education : [зб. стат./ редкол.: Г.К. Остер (голов. ред.) та ін.]. - Львів : Каменяр, 2009. - 304с.

67.9(4Укр)я43
Ц65
Цінності сучасного конституціоналізму [Текст] : V Тодиківські читання : збірка тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. мол. учених, асп. і студ.; 28-29 вересня 2012 р./ [редкол.: А.П. Гетьман ( голова) та ін.]. - Х. : Права людини, 2012. - 308 с.

66.4(4)
Щ61
Щербакова, Ю.Е. День Європи — свято миру та євроінтеграції // Євробюлетень. - 2011. - № 6. - С. 1.

Кравченко С. Україна — шлях до Європи // Шкільна бібліотека. - 2013. - №7-8. - С.120-121.

 Цінності об‘єднаної Європи [Текст] : монографія/ Ю.Е.Щербакова. - К. : Академія, 2014. - 208


Європейська література для молоді

84.4Вел
Б18
Байрон, Д.-Г.
Мазепа [Текст] : вибране/ Д.-.Байрон ; [упор. Л. Федорів]. - Львів : Червона Калина, 2011. - 206с.

84.4Вел
В14
Вайлд, О.
Портрет Доріана Грея [Текст] : Роман, п‘єси/ О.Вайлд. - Х. : Фоліо, 2006. - 398с.

84.4Пол
В55
Вишневський, Я.-Л.
Самотність у мережі [Текст] : [роман]/ Я.-.Вишневський. - К. : Рідна мова, 2015. - 424 с.

84.7Кол
Г21
Гарсія, Маркес Г.
Кохання під час холери [Текст] : [роман]/ М.Г.Гарсія. - Х. : Фоліо, 2016. – 476с.

84.4Фра
З-81
Золя, Е.
Жерміналь [Текст] : роман/ Е.Золя ; пер. з фр. В. Черняхівської. - Х. : Фоліо, 2008. - 510с.

84.4Вел
Д45
Діккенс, Ч.
Великі сподівання [Текст] : Роман/ Ч.Діккенс. - Х. : Фоліо, 2003. - 476 с.

84.4Пол
М60
Мілош, Ч.
Родинна Європа [Текст]/ Ч.Мілош. - Львів : Літопис, 2007. - 390с.

84.4Вел
О-76
Остен, Д.
Доводи розсудку [Текст] : роман/ Д.Остен. - Х. : Факт, 2013. - 318 с.

84.4Фра
П85
Пруст, М.
Альбертина зникає. У пошуках утраченого часу [Текст] : роман/ М.Пруст ; пер. з фр. А. Перепаді. - К. : Золоті ворота, 2013. - 254 с.

84.4Вел
С24
Свіфт, Дж.
Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу лікаря, а потім капітана кількох кораблів [Текст] : Сатиричний роман/ Д.Свіфт. - Львів : Червона калина, 2002. - 312 с.

Eurovision

Eurovision song contest. Джамала // Театрально-концертний Київ. - 2016. -  № 4. - С. 32-33.

Джамала: «Якщо говорити правду, тебе почують» // Жінка. - 2016. - № 10. - С. 5-7.

Євробачення 2017: топ учасників // Сегодня. - 2017. - 17 березня (№ 49). - С. 28-29.

Злата Огнєвіч: «Вірю у все, що відчуваєш серцем» // Жінка. - 2016. - № 12. - С. 6-8.

Міка Ньютон. Із янгола до перемоги! // 12+. - 2010. - № 11. - С. 10-12.

Олександр Пономарьов // Однокласник. - 2007. - № 9. - С. 5-6.
Руслана і Україна перемогли на «Євробаченні» // Я студент. - 2004. - № 3. - С. 2-5.

Татаренко И. Дикий сердцем. O.Torvald // Натали. - 2017. - № 4. - С. 28-31.

Шаповал E. Джамала. Песня о главном // Новое время страны. - 2016. - № 10. - С. 42-44. 

 с.

Comments